G - Gerät
IDBILDBESKRIVNINGSTATUS
G1ERSA Lödstation, SMT UNIT 60A, Saknar potentiometrar framFungerar ej
G2Samsung Platt TVFungerar
G3Multiverktyg, hårfön och lövblåsFungerar
G4Gammal analog ljuskälla, trådlösLyser
G5Patio heater, saknar toppdel, YBT-01-02-03Okänt
G6Strömmätare, mA precisionFungerar
G7Rodos & Schwarts BM1212/2Lyser
G8Högspännings vakuumtubkloss, märken: 6219csfOkänt
G9HP-pulsgenerator Modell 212ALyser
G10HP klystron power supplyOkänt
G11LM Ericsson (Heat kit low capacity probe?)Fungerar ej
G12Intressant vintage gerätOkänt
G13Pseudobrusgenerator I rackmodulOkänt
G14Mottagare Wheather ReceiverFungerar ej
G15Abstimmbarer anzeigever-stärker type vbm bn 12121/2Lyser
G16Funktionsgenerator Narda Model 438Fungerar ej
G17Tom aluminiumlåda med 2 switchar och 3 ledsLyser
G18Oklar signalmixer-boardLyser
G19Mixer LCM1 - Defekt sladdOkänt
G20Noise Figure Meter från Magnetic AB Sweden (1969)Okänt
G21Någon slags försärkareLyser
G22Laddnings-gerät med fin seriell portLyser
G23VinkylFungerar
G24Dekadresistans 3.5% 250v dcFungerar ej
G25Banankabelhållare Ericsson/testgerät för URJ10403Okänt